kulturstier i slagen

Gapahuken på Oseberg stien
Gapahuken på Oseberg stien Foto: Anne-Lene Stulen

KULTURSTIER I SLAGEN – vårt nærturområde

I Slagenområdet i Tønsberg finnes det et nettverk av turstier med hver sin unike kulturhistorie. Mange fornminner fra både steinalder og vikingetid finnes her. De varierer i lengde, går i varierende terreng og har ulike utgangspunkt. Flere av stiene krysser hverandre, og om man ønsker langtur er dette absolutt mulig.

Turstiene er veldig mye brukt, dette er Tønsberg sine nærstier, med utgangspunkt fra der hvor folk bor. Stiene er godt ryddet og merket, og nye skilter kommer nå opp fortløpende.

Kommunen er «eier» og hovedansvarlig for stiene, og en dugnadsgjeng tilknyttet Tønsberg og Omegn Turistforening er ansvarlig for å rydde og merke fire av løypene: Bekketjønnmyra, Nordre Slagen, Oseberg og Storemyr. Dugnadsgjengen består av godt voksne menn, som med glede og entusiasme står på for at alle vi andre skal få fine stier å vandre på.

Stiene er lagt over mange private eiendommer, og heldigvis er stort sett grunneierne positive til tilretteleggingen og det er et godt samarbeid. Bl.a. er grunneier i området ved Oseberghuken, Svein Andersen, en god støttespiller. Han har forært kommunen en stor gapahuk, og besørger ved til den.

Det er utgitt en egen folder inkl et lite kart over hver av kulturstiene, disse kan hentes i vår butikk i Nedre Langgate 36.
Osebergstien - ca 7 km.

- Parkering ved Klokkeråsen skole eller ny p-plass der stein krysser Romsveien.
- Variert terreng, mest på sti.
- Oseberghaugen gravfelt.
- Oseberghuken, gapahuk med bålplass.
- Husabø merket med info. plate av Vestfold fylkeskommune.
- Gravrøyser og tingsted fra ca 1800-500 f.kr.
- Rasteplasser med benker, bl.a. på Robergkollen.
- Hule (Ulaovnen) med funn fra steinalderen.


Bekketjønnmyra – ca 7 km

- Parkering på Ringshaug ungdomsskole eller Tolvsrødsenteret.
- Stien går i flotte skogsområder og over myr.
- Bekketjønnmyra, en botanisk arv.
- Ilebrekkeluen med gravrøyser og steinsettinger.

Nordre Slagen - ca 17 km

- Parkering Volden (Fram lokale) eller ny p-plass der stein krysser Romsveien.
- Stien går delvis på sti og delvis på asfalt.
- Markebo med oppgangssag og rasteplass med benk.
- Stangsåsen.
- Bakkeåsen utsiktspunkt og rasteplass med benk.
- Kongevei til Rom.
- Oseberghuken, gapahuk med bålplass.
- Ollebakken, en gammel bygdevei til kirken og naturlig vannkilde (olle).

Storemyr – ca 7 km

- Parkering Volden (Fram lokale).
- Stien går i flotte skogsområder og over myr.
- Gapahuk, Amerika, med rasteplass.